Právní servis
Plnění pojistných smluv, řešení dopravních přestupků či zastupování v trestním řízení.

CO JE PRÁVNÍ SERVIS?

Pod tento pojem zahrnujeme veškeré právní úkony od uplatňování nároků na plnění z pojistných smluv, přes vymáhání pojistného plnění, kontroly a přípravy smluv, řešení dopravních přestupků až po podání trestního oznámení či zastupování v trestním řízení.

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

1. Budeme za vás vymáhat pojistné plnění

 • úrazy (spadnu ze stromu)
 • nemoci (onemocním v práci)
 • majetek – nemovitosti (vyhoří dům), auta (kroupy mi zničí auto)
 • odpovědnost

2. Zajistíme odškodnění dopravních nehod a pracovních úrazů 

 • odškodnění za úraz, duševní útrapy a ušlý zisk z dopravní nehody
 • majetková škoda při dopravní nehodě (auto nebo jakákoliv jiná věc)
 • úraz na služební cestě nebo přímo na pracovišti
 • nemoc z povolání – horníci, vojáci, práce v továrnách, ale i kancelářské pozice

3. Pomůžeme s náhradou újmy na zdraví

 • úraz při sportu nebo jiné činnosti způsobený jinou osobou
 • škoda způsobená domácím zvířetem
 • odškodnění za nepovedenou operaci

4. Zkontrolujeme a připravíme smlouvy

 • kupní smlouvy na auto nebo jinou věc (např. koupě auta v bazaru, použitý mobil, apod.)
 • smlouva o dílo (např. stavba domu)
 • plné moci (chci aby mě někdo zastupoval)
 • závěti, předmanželské smlouvy
 • rozvody manželství
 • péče o děti
 • spory o majetek
 • pracovní smlouvy
 • výpověď či dohoda o ukončení pracovního poměru
 • spory se zaměstnavatelem o náhradu škody (zničená cisterna, nabouraný služební automobil)
 • řešení neoprávněně zadržovaných bonusů – vždy budu vědět, co si mohu dovolit vůči zaměstnavateli a on ke mně

5. Zpracujeme pohledávky

 • smlouva o zápůjčce, směnky, zástavní smlouvy na nemovitosti (někomu půjčím peníze a chci to mít dobře ošetřené)
 • vymáhání pohledávek mimosoudně i soudně

6. Zpřehledníme právní vztahy k nemovitostem

 • rezervační, budoucí kupní a a kupní smlouva (vše co souvisí s koupí nebo prodejem nemovitosti – dům, byt, pozemek)
 • smlouva o úschově (zajistí bezpečný převod peněz od kupujícího k prodávajícímu)
 • smlouva o věcném břemeni (např. právo dožití v domě, právo využívat cizí pozemek pro parkování)
 • darovací smlouva (např. darování nemovitosti v rámci rodiny)
 • návrhy na katastr (změny zápisů v katastru)
 • nájemní smlouva (byty, parkovací místa, zemědělské pozemky)

7. Vyřešíme vaše přestupky

 • řešení neoprávněných pokut udělených dopravní policií
 • zastupování ve správním řízení – když například hrozí odebrání řidičského průkazu
 • podání trestního oznámení (napadení v restauraci, podvod, zpronevěra svěřených finančních prostředků)
 • vymáhání odškodnění proti viníkům trestných činů
 • zastupování v trestním řízení za újmy způsobené dětmi nebo zvířaty, za které neseme odpovědnost

v

JAK VÁM POMŮŽEME?

Vytvoříme či aktualizujeme vaše finanční portfolio a vybere finanční nástroje vhodné pro váš životní styl, práci či podnikání. 

CO TO VŠECHNO STOJÍ?

Naše základní sazba je 1 500 Kč/hod, častěji ale pracujeme se sazbou úkolovou. Před každou konzultací, či nadstandardní službou se dle předpokládané časové náročnosti domluvíme na částce a tu v žádném případě nepřekročíme. 

Zde Vložte Text Nadpisu

Máte otázku?

Mohlo by Vás zajímat...

Hypotéka

Pojištění

Majetek

Kontaktní údaje

Adresa: Velflíkova 1428/4, Praha 6 – Dejvice 
E-mail: info@kompletfinance.cz 
Tel.: 220 930 377
IČ: 24157562

Sociální sítě