Uplatnění nároků na plnění z pojistných smluv

Nenechte se odbýt! Naši klienti mají v průměru o 23 % více na pojistném plnění.

Proč je dobré využít právního zastoupení při likvidaci pojistné události?

Se správným určením výše škody a s tím spojeného pojistného plnění si lépe poradí se zkušený likvidátor, který ví, co a jak lze na pojišťovně uplatnit.

Pojištění majetku bývá někdy o slovíčkaření a výkladu pojistných podmínek. Pojišťovna má možnost plnění zamítat a krátit na základě různých ustanovení o místě pojištění, definici pojistné události, spoluzavinění a mnoha dalších “pastí” na klienta. Zkušený likvidátor na straně klienta výrazně zvyšuje šance na pojistné plnění.

Proč řešit nároky z pojištění s námi?

 • Získáte maximální možné plnění - S námi vždy víte, na co máte nárok. Proto naši klienti získávají v průměru o 23 % vyšší pojistné plnění.
 • Ušetříte čas a starosti - Starosti spojené s komplikovaným nahlášením a komunikací nechte na nás. Ušetřený čas raději věnujte věcem, které vám dělají radost.
 • Důvěřujte profesionálům - Důvěřujete padesátičlennému týmu specialistů, kteří mají
  zkušenosti z více než 30 000 pojistných událostí a pro své klienty získali přes 150 000 000 Kč nad rámec běžného plnění.

Konkrétní příklady ze života:

Požár bytu způsobený vzplanutím polštáře

Jana si pronajala byt, který vyhořel, když nedopatřením opřela polštář o akumulační kamna. Majitelka bytu po ní vyžadovala náhradu vzniklé škody. Jana se tedy dostala do nesnází, kdy nevěděla, jaké nároky po ní bude majitelka vyžadovat a z jakého pojištění může ona sama nárokovat peníze. Ona sama odhadla výši škody na 150.000,- Kč

Případ jsme zhodnotili a rozhodli se nárokovat škodu z pojištění domácnosti Jany. Kvalifikovanou prací advokátů a likvidátorů se podařilo získat plnění ve výši 266.656,- Kč (klientka netušila, že může uplatnit m.j. své osobní věci, vlastní zařízení a další předměty, které byly poškozeny v souvislosti s likvidací požáru) a to vše pouze s 10 % mírou spoluzavinění.

Úraz páteře

Petr si prošel těžkým úrazem páteře a po ustálení léčby mu bylo diagnostikováno těžké omezení hybnosti páteře. Z důvodu degenerativních změn mu ale pojišťovna určila pouze 8% trvalé následky úrazu a přiznala pojistné plnění ve výši 8.000,- Kč.

Nezávislý posudkový lékař, kterého jsme oslovili se neztotožnil se závěrem lékaře pojišťovny a vystavil znalecký posudek, který stanovil poškození na 16%. Na základě tohoto posudku byla podána na pojišťovnu žaloba a následně vyhrán soudní spor, který stanovil poškození na 16% a pojišťovna tak musela vyplatit plnění ve výši 99.576,- Kč (Klient měl sjednánu progresi)

Vážný úraz po dopravní nehodě

Klientka jela jako spolujezdec ve svém autě, které řídil její přítel, a ten způsobil nehodu. Zranil vážně sebe i svoji přítelkyni. Původně klientka myslela, že nemá nárok na nic jiného než odškodnění ze soukromých životních pojistek, ze kterých dostala 76.000,- Kč.

Po vyhodnocení případu jsme dospěli k závěru, že lze nárokovat i odškodnění za bolestné, trvalé následky, duševní útrapy a ztížení společenského uplatnění z povinného ručení jejího vlastního auta (a to přesto, že jde o pojistnou smlouvu, kterou uzavírala na svoje jméno). Je důležité vědět, že u povinného ručení není pojištěna pouze odpovědnost vlastníka vozidla, ale jakéhokoliv řidiče včetně rodinných příslušníků. Nakonec klientka získala pojistné plnění v celkové výši 7.828.549,- Kč. 

§

 

Další právní služby, které poskytujeme

1) Vymáhání pojistného plnění

 • plnění z jakýchkoliv pojistných smluv:
 • úrazy (spadnu ze stromu)
 • nemoci (onemocním v práci)
 • majetek - nemovitosti (vyhoří dům), auta (kroupy mi zničí auto)
 • odpovědnost (ta se prolíná s body 2) a 3)

2) Dopravní nehody a pracovní úrazy

 • odškodnění za úraz, duševní útrapy a ušlý zisk z dopravní nehody
 • majetková škoda při dopravní nehodě (auto nebo jakákoliv jiná věc)
 • úraz na služební cestě nebo přímo na pracovišti
 • nemoc z povolání - horníci, vojáci, práce v továrnách, ale i kancelářské pozice

3) Náhrada újmy na zdraví

 • úraz při sportu nbo jiné činnosti způsobený jinou osobou
 • škoda způsobená domácím zvířetem
 • odškodnění za nepovedenou operaci
  > Kategorie 1) až 3) se částečně prolínají, vždy jde o případy, kdy v konečném důsledku
  odškodnění zaplatí pojišťovna.

4) Kontrola a příprava smluv

 • kupní smlouvy na auto nebo jinou věc (např. koupě auta v bazaru, použitý mobil, apod.)
 • smlouva o dílo (např. stavba domu)
 • plné moci (chci aby mě někdo zastupoval, a proto mu udělím plnou moc - ta musí mít často svoje předepsané náležitosti)

5) Pohledávky

 • smlouva o zápůjčce, směnky, zástavní smlouvy na nemovitosti (někomu půjčím peníze a chci to mít dobře ošetřené)
 • vymáhání pohledávek mimosoudně i soudně

6) Právní vztahy k nemovitostem

 • rezervační, budoucí kupní a a kupní smlouva (vše co souvisí s koupí nebo prodejem nemovitosti - dům, byt, pozemek)
 • smlouva o úschově ( zajistí bezpečný převod peněz od kupijícího k prodávajícímu)
 • smlouva o věcném břemeni ( např. právo dožití v domě, právo využívat cizí pozemek pro parkování)
 • darovací smlouva ( často se darují nemovitosti v rámci rodiny)
 • návrhy na katastr (změny zápisů v katastru)
 • nájemní smlouva (byty, parkovací místa, zemědělské pozemky)

7) Rodinné právo a dědické právo

 • závěti, předmanželskké smlouvy - to jsou věci, které řeší notář, zajistíme zpracování požadavků přes partnerské notářské kanceláře
 • rozvody manželství
 • péče o děti
 • spory o majetek

8 ) Pracovní právo

 • pracovní smlouvy
 • výpověd
 • dohoda o ukončení pracovního poměru
 • spory se zaměstnavatelem o náhradu škody (zničená cisterna, nabouraný služební automobil)
 • řešení neoprávněně zadržovaných bonusů - vždy budu vědět, co si mohu dovolit vůči zaměstnavateli a on ke mně

9 ) Dopravní přestupky

 • řešení neoprávněných pokut udělených dopravní policií
 • zastupování ve správním řízení - když například hrozí odebrání řidičského průkazu

10) Trestní právo

 • podání trestního oznámení (napadení v restauraci, podvod, zpronevěra svěřených finančních prostředků)
 • vymáhání odškodnění proti viníkům trestných činů
 • zastupování v tresním řízení za újmy způsobené dětmi nebo zvířaty, za které neseme
  odpovědnost

 

Službu Osobního likvidátora a další právní služby s radostí poskytujeme ve spolupráci se společností 

Přihlašte se k odběru článků

Dvakrát do měsíce si přečtěte tipy pro vaši peněženku

zpracováním osobních údajů