m

Požár a pojistné plnění: Dva příběhy s rozdílným koncem

Na začátku obou případů, které jsme s klienty řešili, byl požár nemovitosti. Proč jeden příběh skončil náhradou škody ve výši téměř 7 000 000 Kč, zatímco ve druhém jsme nemohli pomoci? Nahlédněte do praxe řešení pojistných událostí v zastoupení EUCS.

požár

Na začátku obou případů, které jsme s klienty řešili, byl požár nemovitosti. Proč jeden příběh skončil náhradou škody ve výši téměř 7 000 000 Kč, zatímco ve druhém jsme nemohli pomoci? Nahlédněte do praxe řešení pojistných událostí v zastoupení EUCS.

Hasičský záchranný sbor ČR řeší každoročně přibližně 3 500 požárů, které zasáhnou rodinné nebo bytové domy. Mezi produkty, které kryjí riziko takového požáru, patří pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Pojistná smlouva však může obsahovat různé výluky z pojištění a ve většině případů také podmínky, za kterých je možné pojistné plnění krátit.

V případě škodní události způsobené požárem je proto vhodné se obrátit na odborníky, kteří vám s jejím řešením pomohou.

Příběh s úspěšným koncem

Pan Radek si nechal postavit moderní dům, který financoval hypotečním úvěrem. Celá novostavba bohužel jen několik měsíců po dokončení vyhořela. Požár způsobil zásah blesku do nedalekého stromu, ze kterého se oheň následně rozšířil až k nemovitosti.

Silným žárem, kouřem a vodou při hašení došlo k totální škodě rodinného domu i všech movitých věcí. Radek naštěstí zachoval chladnou hlavu a s řešením pojistné události se ihned obrátil na svého finančního poradce, jehož prostřednictvím se celý případ dostal až k našim odborníkům.

V čem jsme klientovi pomohli?

Ověřili jsme pojistné krytí škodní události, pomohli jsme s vyčíslením a doložením škody při ne zcela optimálním pojištění domácnosti, společně jsme řešili devinkulaci hypotéky i další náležitosti. To vše tak, aby se celá záležitost zbytečně neprotahovala. Případ se povedlo uzavřít za měsíc a Radkovi bylo vyplaceno plnění v celém rozsahu krytí.

Případ, ve kterém se vlastní zásahy nevyplatily

Až 23 % požárů v obytných budovách vzniká v okolí komínového tělesa. Do této statistiky se zapíše i případ, který jsme řešili s panem Ladislavem. Příčinou požáru v jeho celoročně obyvatelné chalupě byla závada komínu a velká část následné škody na nemovitosti a jejím vybavení byla způsobena sazemi.

Firma, kterou k nápravě škod doporučila pojišťovna, zakázku nedokončila a odstoupila v průběhu již tak protahovaných oprav. Ladislav se pustil do vlastních prací, které financoval hypotékou. Následně se na nás obrátil při řešení sporu s pojišťovnou, která mu zaplatila jen část škody na movitých věcech.

Kde se stala chyba?

Klient se pustil do oprav na vlastní pěst a v takovém případě již nelze nechat posoudit původní škody znaleckým posudkem.
Z důvodu chybného postupu při soupisu škod na movitých věcech pojišťovna krátila pojistné plnění o 50 %.

Je proto potřeba mít na paměti, že nesprávným postupem při řešení pojistné události lze o náhradu škody zcela nebo částečně přijít.

Pojišťovna je také oprávněna zamítnout nároky v případě, kdy byl požár úmyslně založen pojištěným nebo vznikl jeho hrubou nedbalostí. Ke krácení pojistného plnění může dojít i za situace, kdy nebyly dodrženy příslušné normy, povinné revize či zabezpečení objektu.

Neváhejte se na nás obrátit hned po škodní události. Včasnou konzultací můžete zabránit zamítnutí nebo krácení nároků na úhradu škody.

 
Autoři článku: Mgr. Lenka Šimková, Tomáš Coufal, EUCS

Kontaktní údaje

Adresa: Velflíkova 1428/4, Praha 6 – Dejvice 
E-mail: info@kompletfinance.cz 
Tel.: 220 930 377
IČ: 24157562

Sociální sítě