Popisy jednotlivých služeb najdete pod tabulkou.

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ  |  INVESTOVÁNÍ  |  POJIŠTĚNÍ  |  HYPOTÉKY  |  MAJETKOVÉ PORADENSTVÍ  |  PRÁVNÍ SERVIS

 

Co od nás můžete očekávat?

Na první schůzce si budeme povídat o tom jakou roli hrají peníze ve vašem životě, jaké máte cíle, přání a potřeby. Budeme se vás ptát na vaše zkušenosti s finančními produkty. Bude nás zajímat co od našeho poradenství očekáváte.

Představíme vám naše možnosti, způsob naší práce, ukážeme vám špičkové technologické zázemí které máme k dispozici.

Když se vám to bude líbit a bude vám to dávat smysl, teprve pak se domluvíme na naší vzájemné spolupráci, její formě a rozsahu.

Jsme časově flexibilní, můžeme se setkat i mimo běžnou pracovní dobu, v závislosti na vašich možnostech, po dohodě třeba i o víkendu. Za naše řešení neseme plnou odpovědnost. Dodržujeme přísná etická pravidla.

Úvodní konzultace je VŽDY zdarma a to i u klienta a je zcela nezávazná. 

 

Balíčky našich servisních služeb

  Basic Standard Premium
Právní klinika EUCS    Check Check
Komplexní zpracování administrativy    Check Check
On-line finanční aktuality  Check Check Check
Služby optimalizace domácnosti  Check Check Check
Aktualizace produktového portfolia  Check Check Check
Administrace úvěrových produktů      Check
Správa finančního portfolia      Check
Evidence majetku      Check
Hlášení pojistných událostí    Check Check
Likvidace pojistných událostí  Check Check Check
Konzultace s finančními odborníky  Check Check Check
Aktualizace finančního plánu 1x za 12 měsíců    Check Check
Aktualizace finančního plánu 1x za 24 měsíců  Check    
       

Zajímají vás bližší informace? Napište nám

Popis služeb

Aktualizace finančního plánu

Odběratel má právo na osobní schůzku, na které je mu prezentován aktuální přehled portfolia produktů, naspořených finančních prostředků ve srovnání s minulým obdobím a plnění finančních cílů. Na schůzce jsou dále aktualizovány finanční cíle klienta a jeho cashflow. Dle případných změn je s Odběratelem diskutována možná úprava produktového portfolia.


Komplexní zpracování administrativy

Poskytovatel asistuje Odběrateli při přípravě změnových formulářů a jiné administrativní činnosti související s jeho produktovým portfoliem. Dále je zajištěno bezplatné zpracování a zaslání daných dokumentů na jednotlivé instituce a zároveň je vedena evidence odeslané dokumentace pro případné reklamace ve vztahu k institucím. Odběratel má nárok na bezplatné zpracování administrativy související s těmi spotřebitelskými úvěry, u kterých Poskytovatel obdržel odměnu od jejich poskytovatelů.


On-line finanční aktuality

Odběrateli jsou přes evidovanou e-mailovou adresu pravidelně zasílány novinky z oblasti finančního trhu. Odběratel je informován ohledně případných ekonomických změn a novinek týkajících se finančních produktů. Odběratel má možnost položit zástupci Poskytovatele jakýkoliv dotaz týkající se finančního trhu.


Služby optimalizace domácnosti

Odběratel má nárok na zprostředkování zvýhodněných služeb souvisejících s chodem domácnosti. Jedná se především o služby dodavatelů energií, služby telefonních operátorů a další služby, které ovlivňují rodinný rozpočet a poskytují příležitost ke snížení pravidelných nákladů. Konkrétní výčet služeb je platný dle aktuální nabídky zprostředkovatele.


Aktualizace produktového portfolia

Poskytovatel zajišťuje Odběrateli pravidelnou roční kontrolu smluv neživotního pojištění. Pokud nalezne na trhu lepší řešení zabezpečení v rámci neživotního pojištění, je Odběratel kontaktován a je mu předložena k posouzení nabídka úpravy stávajícího portfolia.


Právní klinika EUCS

Odběrateli je poskytována služba Právní Kliniky EUCS, která v sobě zahrnuje možnost konzultace jakéhokoli právního problému zdarma. Vymáhání pojistného plnění je zajišťováno bez průběžných plateb a nárok na odměnu je pouze v případě úspěchu. Při řešení jiných právních problémů jsou Odběrateli zajištěny kapacity specializovaných advokátů a znalců a zvýhodnění jejich sazeb o 30 %. Služba Právní klinika EUCS je definována v závěru této dohody.


Administrace úvěrových produktů

Odběratel je kontaktován před termínem změny úrokové sazby úvěrů v produktovém portfoliu. Je s ním prodiskutována aktuální situace na trhu tak, aby Odběratel využil optimální řešení. Odběratel má možnost nechat se zastupovat zástupcem Poskytovatele na základě plné moci v jednání s bankami i nebankovními institucemi při vyjednávání lepších podmínek. Odběratel má možnost nechat se zastoupit Poskytovatelem při vyjednávání podmínek s těmito institucemi pouze v případě, kdy si Poskytovatel nesjednal ohledně úvěru s poskytovatelem úvěru jakoukoliv odměnu. O takovém ujednání bude Poskytovatel Odběratele informovat před přijetím zmocnění.


Správa majetku

Odběrateli je vypracován krizový plán pro rodinu a firmu pro případ nenadálé události, který obsahuje přehled a evidenci jejich majetku, dlouhodobých pohledávek, závazků a souvisejícího finančního portfolia. Poskytovatel se zavazuje poskytnout svou součinnost v případě událostí spojených s výpadkem příjmu, sestavení evidence finančního majetku a ekonomických návrhů pro úspěšné vyřešení situace.


Hlášení pojistných událostí

Poskytovatel se zavazuje, že zajistí u pojišťovny na podnět Odběratele nahlášení pojistné události Odběratele, případně osob jemu blízkých (za stanovených podmínek). Poskytovatel tak učiní se vším, co bude v jeho dispozici a je nezbytné pro zahájení likvidace pojistné události (tzn. včetně komunikace s pojišťovnou a/nebo doložení potřebných podkladů, bude-li je mít k dispozici). Odběratel je povinen poskytovat Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k řádnému nahlášení pojistné události, a to hlavně řádným a včasným doložením úplných podkladů.

 

Základní hodinová sazba pro klienty bez objednaného balíčku služeb je 1 500,- Kč/hod.

Zvýhodněná hodinová sazba pro klienty s jakýmkoliv balíčkem služeb (viz níže) je 1 000,- Kč/hod. (Balíčky se vztahují na celou rodinu. Klient má dále nárok na 4 konzultace zdarma každý rok navíc, ještě nad rámec daný konkrétním balíčkem služeb)

Výše uvedené ceny platí pouze pro nadstandardní servisní služby. Za zprostředkování finančních produktů dostáváme provize od producentů a tedy vy nám nic neplatíte.

Vypracování kompletní nezávislé analýzy stávajících produktů a Finančního plánu - 4 000,- Kč (v případě následné realizace kroků dle Finančního plánu s našimi poradci neúčtujeme)

Jsme transparentní. Před každou konzultací, či nadstandardní službou se dle předpokládané časové náročnosti domluvíme na částce a ta v žádném případě nebude moci být překročena. 

Všechny ceny platí pro Spotřebitele a jsou včetně DPH.

 

 
 

Přihlašte se k odběru článků

Dvakrát do měsíce si přečtěte tipy pro vaši peněženku

zpracováním osobních údajů